A Triannita 3. – A bitorló fivér

Egyszer régen, mikoron emberek éltek és haltak egy magas hegyekkel körülvett birodalom védelmében, férfiak harcoltak a gyalázat és a királyságra betörő vad nép ellen…
S mint eddig még mindig, most is legyőzték a gonoszt, a halált és a becstelenséget, mert velük volt hitük és új, igaz királyuk is.

S ez a király- mellette megannyi hű alattvalójával és a birodalmat és a népet szolgáló törvényeivel- rengeteg munkával felépítette az új hazát. Megmutatta népének, hogy a belé vetett bizalommal és a koronával, amit hittel és igazságossággal együtt azért bíztak rá és tettek fejére, hogy jó király legyen; adjon és elvegyen, óvjon és büntessen, ha törvényei ezt kívánják, képes a feladatra.

Miután Leon Bringe- aki apja nyomdokain elérte a lovagi címet- lovagtársával és egyben kapitányával annak a második fia megáldási ünnepségén vesz részt, hírt kap, hogy öccsét, akit apródnak indítottak el anyjával Harbron felé, elraboltak. Útnak indul, hogy vagy élete árán, vagy váltságdíjért kiszabadítsa.
S egyre több jel mutatja, hogy ez csupán csak egy mindazon történések között, amik egy sokkal nagyobbat készítenek elő.
Harc, tisztesség, becsület és a hazaszeretet ereje segíti őt és társait a küldetésben, aminek testvére élete és az igaz király békéje a  tét.
Mindezt a jelként hordott fekete köpeny és a fehéren világító Triannita-kereszt oltalma alatt…

A sorozat kötetei nyomtatott formában már nem kaphatóak ( esetleg elvétve az interneten és még pár kötet az Underground Kiadónál).

Információért keressenek az elérhetőségeimen!

Jenei András: A Triannita 3. - A bitorló fivér c. könyv borítója. A kép jobb oldalán egy hegyoldalt látunk. Baloldalon egy naplemente kandikál ki a hegy mögül a háttérben. A hegyoldal előtt két pajzs és köztük egy kard van beleállítva a földbe.